การรักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยเทคนิคสมัยใหม่

การรักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยเทคนิคสมัยใหม่

การรักษาภาวะไตวายเรื้อรังรวมถึงอาหารยาการล้างไตการปลูกถ่ายไตและการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

การบำบัดด้วยอาหาร

การบำบัดด้วยอาหารสามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ แต่อาหารที่มีโปรตีนต่ำในระยะยาวอาจทำให้เกิดการขาดสารอาหารในผู้ป่วย 20% ถึง 50% และการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรุนแรง

ยาที่ใช้รักษา

ในระยะแรกของภาวะไตวายเรื้อรังการรักษาด้วยยาสามารถควบคุมสภาพได้อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังต้องทนทุกข์ทรมานจากการทำงานของไตบกพร่องการรักษาด้วยยาจึงควรระมัดระวัง

การบำบัดด้วยการล้างไต, การปลูกถ่ายไต

เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกของ uremia ที่ไม่สามารถบรรเทาได้โดยการรักษาเพื่อรักษาชีวิตจำเป็นต้องได้รับการล้างไต การล้างไตคือการสร้างไตเทียมผู้ป่วยเจ็บปวดมากในระหว่างการรักษาและควรล้างไตบ่อยๆ การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไตนั้นมีราคาแพงและแหล่งไตนั้นหายากซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยอมรับได้ยาก

การรักษาดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการรักษาพื้นฐานที่ใช้ในอดีตวิธีการเหล่านี้มีผลการรักษาบางอย่าง แต่พวกเขาก็มีข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยการพัฒนายาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดอย่างเต็มที่การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ทำให้เกิดความหวังใหม่กับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย

การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีความแตกต่างที่มีศักยภาพและสามารถแยกความแตกต่างในเซลล์ไตภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง เซลล์ต้นกำเนิดจะถูกปลูกถ่ายเข้าไปในไตของผู้ป่วยผ่านการแทรกแซงของหลอดเลือดซึ่งสามารถซ่อมแซมและสร้างเซลล์ไตใหม่และฟื้นฟูการทำงานของไตเพื่อรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง

92% ของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ภาวะไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่เสื่อมโทรมมานานการรักษาด้วยสเต็มเซลล์จะควบคุมการพัฒนาของผู้ป่วยก่อนและจากการที่สเตมเซลล์จากการทำงานของไตกลับคืนมาไตวายเรื้อรังอาจลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ภาวะไตวายเรื้อรัง การรักษาด้วยยาการล้างไต ฯลฯ สามารถควบคุมกระบวนการบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้และไม่สามารถปรับปรุงการทำงานของไตวายเรื้อรังได้

ตามศูนย์ Cellular Center, 92% ของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายที่ได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ภายใน 5 ปีมีการปรับปรุงที่สำคัญในสภาพของพวกเขา หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อาการของโรคโลหิตจางอาการบวมน้ำและความดันโลหิตสูงจะหายไปภายใน 1 ถึง 3 สัปดาห์ตัวชี้วัดเช่น creatinine ในเลือดโปรตีนและเลือดลึกลับลดลงอาการบวมน้ำการรับประทานอาหารไม่ดีอ่อนเพลียเป็นต้น ปกติการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับใบหน้าจะสดใสและขนาดของทั้งสองก็เรียบเนียน การทำงานของไตของผู้ป่วยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในหกเดือนและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

เซลล์ต้นกำเนิดใช้เวลาเพียง 10 วันสำหรับการรักษาหนึ่งครั้งและเพียง 3 เดือนสำหรับการรักษาหนึ่งครั้ง

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดใช้เวลาเพียง 10 วันโดยปกติการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาหนึ่งหลักสูตรการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดสองครั้งต้องใช้เวลา 8-25 วัน เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาการบำบัดด้วยอาหารและการล้างไตซึ่งต้องใช้การรักษาระยะยาวการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์นั้นสั้น

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถรักษาความเสียหายของไตได้หลายชนิด

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถทำงานได้ตราบใดที่มีความเสียหายต่อเซลล์ไต เซลล์ต้นกำเนิดสามารถรักษาความผิดปกติของไตที่เกิดจาก glomerulonephritis เรื้อรัง, ความเสียหายของไตที่เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญ, โรคไตหลอดเลือด, โรคไตโรคทางพันธุกรรม, โรคไตติดเชื้อ, โรคระบบ, โรคไตพิษ, อุดกั้นไต ฯลฯ . มันมีประสิทธิภาพสำหรับความผิดปกติของไตในระยะที่ 1, ระยะที่สอง, ระยะที่ III (ไตวาย) และระยะที่สี่ (uremia)

admin

Comments are closed.